Måling og eftersyn

Hos Dansk Lynsikring laver vi eftersyn og målinger på lynanlæg og installationer på Sjælland, Fyn, Jylland og faktisk over hele landet.

Vi kommer ud og tjekker, at sikringsanlægget overholder de lovmæssige krav, der er til din virksomheds specifikke type af anlæg. Det sikrer, at alting fungerer optimalt, og at din virksomhed er beskyttet mod skader fra lynnedslag.

Planlægning af målinger

Vi er naturligvis fleksible med hensyn til at planlægge målinger og eftersyn. Det er af stor betydning, at tidspunktet for målingerne bliver planlagt nøje, så du undgår spildtid og unødvendig standsning af produktionen i din virksomhed. Forud for eftersynet af lynanlægget aftaler vi derfor med dig, hvordan målingerne bedst kan gennemføres.

I mange tilfælde vil det f.eks. være nødvendigt at lukke de dele af driften ned, som lynanlægget er tilsluttet. Andre dele af driften kan som regel fortsætte, da vi kun måler på vores eget anlæg.

Fra eftersyn til rapport

Når vi har lavet målinger på dit lynanlæg og efterset det grundigt, udarbejder vi en eftersynsrapport til dig. Af rapporten fremgår det hvilke ting, der eventuelt skal justeres ved den monterede lynsikring, for at lynanlægget igen er lovligt.

Er der ingen anmærkninger til anlægget efter vores målinger og eftersyn, skriver vi en rapport, hvoraf det fremgår, at alt er, som det skal være i forbindelse med lynsikringen.

Vi rykker ud og laver tjek

Oplever du problemer med dit nuværende lynanlæg, kommer vi naturligvis også gerne ud til din virksomhed og efterser anlægget.

Du kan også få en aftale om en service på dit lynanlæg med et fast tidsinterval, hvis du ønsker det. På den måde er du altid sikker på, at anlægget fungerer, som det skal, når vores medarbejdere har efterset dit anlæg og installationer.

​Kontakt René på 50 55 73 09 eller skriv til rene@dansklynsikring.dk

dk

Dansk Lynsikring ApS | CVR: 39053489 | Havevang 33, 4000 Roskilde - Danmark | Telefon: 50 55 73 09